Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Mocht u een klacht hebben, dan vinden wij het fijn om dit persoonlijk met u te bespreken. Neem dan direct contact op met de assistente.

Wanneer u hebt aangegeven dat u een klacht hebt, zal de assistente dit dezelfde dag bespreken met de huisarts. Binnen 3 werkdagen krijgt u hierop telefonisch of schriftelijk een reactie. Er bestaat altijd de mogelijkheid om een gesprek te plannen waarin met u, de huisarts en indien nodig met een medewerker de situatie doorgesproken wordt en gezocht wordt naar een goede uitkomst.

Komt u er samen met uw huisarts niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts/huisartsenpost om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie in de regio: Telefoonnummer: 085 - 53 63 109

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.
Elke zorgaanbieder in Nederland is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie voor huisartsenzorg.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan u helpen in contact te treden met de betreffende geschilleninstantie.